9001 14001 18001 iqNET
IMPORTANT
vineri, 25 aprilie 2014
 
 
Solicitare Intocmire proiect racordare

Aviz pentru racordare la reteaua de apa rece si/sau canalizare

1. Fisa tehnica pentru emiterea Acordului Unic
2. Proiect tehnic - intocmit de un proiectant de specialitate - 2 exemplare

Proiectul tehnic trebuie sa contina:
a) Memoriu tehnic - cu descrierea instalatiei de alimentare cu apa si/sau canalizare.
b) Breviar de calcul - din care sa rezulte debitul de apa solicitat (Qzi med, Q max orar), debitul de apa uzata evacuat, dimensionarea apometrului, presiunea necesara in punctul de racord, calitatea apelor uzate evacuate (trebuie sa se incadreze in prevederile Normativului NTPA 002/1997 si a HCL 128/06.04.1999).
c) Plan de situatie cu amplasamentul obiectivului, al bransamentului si retelei interioare din incinta - scara 1:500.
d) Planul instalatiilor interioare - scara 1:50 sau 1:100
e) Detaliu camin apometru conform prevederilor ISO 4064 - II.
f) Lista de utilaje privind aparatele de masura etc.
g) Pentru cladirile cu mai multe nivele se va prezenta planul institutiei pe nivele si schema instalatiei.

NOTA:
1)Proiectele de asigurare utilitati apa - canalizare se intocmesc si de catre Serviciul Tehnic - Proiectare al SC APA CANAL SA Galati.
2) - Pentru debite pana la 1 l/s pentru apa rece avizul se emite intr-o singura faza.
- Pentru debite necesare superioare valorilor mentionate sau pentru cazurile in care se impun conditii speciale (devieri de retele, dezvoltari de retele sau instalatii existente, rezervoare, statii de pompare cu sau fara hidrofor etc.) se emite aviz de principiu urmand a se prezenta documentatia completata (modificata) pentru obtinerea avizului definitiv.

Reavizare pentru racordare la reteaua de apa rece si/sau canalizare

 

1. Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic
2. Avizul vechi - 1 exemplar
3. Proiectul tehnic avizat - intocmit de un proiectant de specialitate - 1 exemplar

In cazul in care nu se mentin prevederile proiectului initial se va prezenta un proiect tehnic reactualizat intocmit de un proiectant de specialitate in 2 ex. care va contine piesele scrise si desenate conform prevederilor pentru obtinerea unui aviz nou de racordare.

 

 

 
 
Top! Top!