9001 14001 18001 iqNET
IMPORTANT
duminică, 20 aprilie 2014
 
 
Solicitare Intocmire proiect contorizare

Aviz pentru contorizare consum apa rece si reactualizare aviz asigurare utilitati

1. Cerere tip
2. Proiect tehnic - intocmit de un proiectant de specialitate - 2 exemplare -

Proiectul tehnic trebuie sa contina:
a) Memoriu tehnic - cu descrierea instalatiei de alimentare cu apa si/sau canalizare.
b) Breviar de calcul - din care sa rezulte debitul de apa solicitat (Qzi med, Q max orar), debitul de apa uzata evacuat, dimensionarea apometrului, presiunea necesara in punctul de racord, calitatea apelor uzate evacuate (trebuie sa se incadreze in prevederile Normativului NTPA 002/1997 si a HCL 128/06.04.1999).
c) Plan de situatie cu amplasamentul obiectivului, al bransamentului si retelei interioare din incinta - scara 1:500
d) Plan de incadrare in zona
e) Planul instalatiilor interioare cu pozitia apometrului
f) Detaliu camin apometru conform prevederilor ISO 4064 - II.

NOTA: Pentru contorizarea consumurilor la spatiile comerciale amplasate in blocurile de locuinte este necesar sa se prezinte si acceptul Asociatiei de locatari/proprietari pentru decontarea serviciilor prestate direct la SC APA CANAL SA in baza unui contract.

Contorizare consum apa rece si reactualizare aviz asigurare utilitati

a) Memoriu tehnic - cu descrierea instalatiei de alimentare cu apa si/sau canalizare.
b) Breviar de calcul - din care sa rezulte debitul de apa solicitat (Qzi med, Q max orar), debitul de apa uzata evacuat, dimensionarea apometrului, presiunea necesara in punctul de racord, calitatea apelor uzate evacuate (trebuie sa se incadreze in prevederile Normativului NTPA 002/1997 si a HCL 128/06.04.1999).
c) Plan de situatie cu amplasamentul obiectivului, al bransamentului si retelei interioare din incinta - scara 1:500
d) Plan de incadrare in zona
e) Planul instalatiilor interioare cu pozitia apometrului
f) Detaliu camin apometru conform prevederilor ISO 4064 - II.


 

 

 
 
Top! Top!