APA CANAL SA Galati

LEGISLATIE

Această secţiune vă prezintă Legile şi Hotărârile de Guvern, Ordine şi Ordonante de Urgenţă care reglementează cadrul legal de funcţionare a Societatea Apă Canal S.A. Galaţi precum şi a clienţilor acesteia cum ar fi Asociaţiile de Proprietari.

LEGEA  nr.230/2007 - referitoare la asociaţiile de proprietari  - descarca acum!

LEGEA  nr.114/1996 Republicata - Legea locuinţei - descarca acum!

LEGEA  nr.458/2002  - privind calitatea apei potabile - descarca acum!

LEGEA  nr. 311/2004 referitoare la modificarea şi completarea Legii 458/2002 - descarca acum!

H.G.  nr. 348/1993 referitor la contorizarea apei şi a energiei termice - descarca acum!

LEGEA  nr. 241/2006 - referitoare la serviciul de alimentare cu apă şi canalizare - descarca acum! 

LEGEA nr. 224/2015 - referitoare la modificarea si completarea Legii 241/2006 - descarca acum!

LEGEA  nr. 51/2006 - referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice - descarca acum!

H.G.  nr.1588/2007 referitor la Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 - descarca acum!

Ordin A.N.R.S.C. nr.88/2007 referitor la aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - descarca acum!

Ordin A.N.R.S.C. nr.90/2007 referitor la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - descarca acum!

Metodologie de aplicare a penalităţilor pentru agenţii economici cu potenţial poluator din Galaţi descarca acum!

Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al Operatorului Regional Apa Canal S.A. Galati aprobat prin Hotararea ADI "Serviciul Regional Apa Galati" nr. 44/2015, descarca acum!