APA CANAL SA Galati

RECLAMATII

Cum să adresezi o reclamaţie sau o sugestie?

 

Reclamaţiile/sugestiile sunt acceptate dacă sunt transmise în scris prin poştă, fax, e-mail sau telefonic, cu identificarea reclamantului prin: nume, adresă, telefon, fax, e-mail, după caz.
 
Reclamaţiile/sugestiile sunt înregistrate în Registrul general de intrări/ieşiri documente, vizate de către Directorul General şi repartizate compartimentului responsabil cu rezolvarea reclamaţiei. Aceştia întocmesc o informare privind modul de tratare şi rezolvare a reclamaţiilor cu menţiunea, după caz, a acţiunilor corective/preventive întreprinse. După redactarea informării în două exemplare şi semnarea acesteia de către şeful compartimentului şi Directorul General răspunsul va fi trimis către reclamant.
 
Reclamaţia poate fi descărcată online făcând click aici!
 
Pentru reclamații privind derularea proiectelor cu finanțare europeană, puteți descărca formularul făcând click aici!