APA CANAL SA Galati

smardan

PREZENTARE REȚEA SMÂRDAN

Amplasament: Comuna Smârdan este situată în partea sudică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă a comunei este asigurată din sursa subterană proprie, prin intermediul a 4 (patru) foraje existente pe teritoriul comunei, echipate cu câte o pompă submersibilă:

  • forajele 1 şi 2 (intravilan sat Smârdan)
  • forajele 1 şi 2 (între sat Cişmele şi sat Mihail Kogălniceanu)

Sursa de captare este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.

Gospodăria de apă aferenta satului Smârdan este alcătuită din 3 rezervoare de înmagazinare amplasate subteran, staţie de clorinare prin intermediul căreia apa captată se tratează cu hipoclorit de sodiu. Aducţiunea apei de la cele două foraje din satul Smârdan la cele 3 rezervoare de înmagazinare se realizează prin conducte având Dn=110 mm şi  lungimea de 550 m.

Transportul apei de la cele două foraje amplasate între satele Cişmele şi M. Kogălniceanu la cele 3 rezervoare de înmagazinare se realizează prin conducte având Dn=110 mm şi  lungimea de 800 m. Rezervoarele de apă şi staţia de clorinare  formează gospodăria de apă aferenta satelor Cişmele şi M.Kogălniceanu.

În jurul rezervoarelor din cadrul ambelor gospodarii de apă este prevăzut perimetru de protecţie sanitară cu regim sever.

Distribuţia apei se realizează prin pompare prin intermediul a două staţii de pompare din componenţa gospodăriilor de apă echipate cu patru pompe Hydro 2000, printr-o reţea cu lungimea totală de 12.440 m. Pe reţeaua de distribuţie sunt amplasaţi şi 67 de hidranţi de incendiu.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Flyere UAT-uri

 

DATE de CONTACT

Departament Apa Canal Exterioare - Tel. 0236.473380 int. 117
Dispecerat Central - Tel. 0236.463294