APA CANAL SA Galati

   A. Proiectul CCI2011RO161PR003: "REABILITAREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI, ROMANIA"cod SMIS 38013. Pentru informatii detaliate privind proiectul va invitam sa vizitati: www.uip.apa-canal.ro

Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului la data de 30 aprilie 2016, după cum urmează:

 

    B. Proiectul: "ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 – 2020." Pentru informatii detaliate privind proiectul vă invităm să vizitați: www.at-pos-2.apa-canal.ro

Referitor la proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada 2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.

Etapa I a proiectului a fost finalizata in data de 31 decembrie 2015 si a fost in valoare de 3.911.400,00 lei.

La data curenta este in derulare Etapa II a contractului.

    C. Proiectul: "INVESTIȚII PENTRU EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE LA NIVELUL ARIEI DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL APA CANAL S.A. GALAȚI." Pentru informatii detaliate privind proiectul vă invităm să vizitați: www.dip.apa-canal.ro

Referitor la proiectul " Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal SA Galati", mentionam ca a fost semnat Contractul de Finantare nr. 5299/17.11.2014. Valoarea totala a investitiilor cuprinse in proiect a fost de 39.438.865,35 fara TVA.

Proiectul a inclus trei contracte de prestări servicii și treisprezece contracte de furnizare de echipamente, utilaje și autospeciale, după cum urmează:
     Auditul proiectului
Valoarea acestui contract a fost de 3.400 lei fără TVA, contractant: SC Expert AM Audit SRL, data începerii contractului fiind 17.12.2014.
    Machetare și difuzare a 12 comunicate de presă
Contractul, cu o valoare de 5.400 lei fără TVA, a demarat în 09.12.2014 și a fost implementat împreună cu SC Publimedian SRL.
   Servicii privind publicitatea proiectului
Contractul cu o valoare de 7.139,46 lei fără TVA, a început la data de 23.01.2015. Acesta fost implementat împreună cu SC Prosim Media & Publicity SRL.
  Contori apă și module radio cu citire la distanță
S-au atribuit și s-au implementat două acorduri cadru, împreună cu S.C. FLUID GROUP HAGEN S.R.L. în cadrul carora s-au achiziționat un numar total de 52.036 contori apă rece cu citire la distanță și 20.323 module radio. Valoarea totală realizată a celor două acorduri cadru a fost de 28.214.651,75 lei fără TVA.
  Stand automat de verificat contori apă (1 unitate) și contori electromagnetici ( 190 unități)
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu S.C. FLUID GROUP HAGEN S.R.L.  Valoarea totală a contractului a fost de 1.256.931,00 lei fără TVA.
  Instalații de preparare a soluției de hipoclorit de sodiu – 2 unități
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu S.C. SIALCO TRADING S.R.L..Valoare totală a contractului a fost de 534.697,34  lei fără TVA.
  Autocisterne – 2 unități
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. Valoarea totală a contractului a fost de 652.820,00  lei, fără TVA.
  Autolaborator - unitate mobilă pentru detectare pierderi apă – 2 unități
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu  S.C. EE TEST S.A.. Valoarea totală a contractului a fost de 1.648.999,00 lei fără TVA.
  Autocurățitor simplu – 2 unități
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu furnizorul SC LEADER ECO S.R.L. Valoarea totală a contractului a fost de 1.100.000,00 lei fără TVA.
  Autovidanja – 3 unități
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu furnizorul SC LEADER ECO S.R.L. Valoarea totală a contractului a fost de 1.430.000,00 lei fără TVA
  Autocurățitor combinat – 2 unități
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu furnizorul S.C. AJG TRUCKS &TRAILERS S.R.L.. Valoarea totală a contractului a fost de 2.150.000,00 lei fără TVA.
  Incărcător frontal  - 1 unități și buldoexcavatoare – 3 unități
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu S.C. TERRA ROMANIA S.R.L.. Valoare totală a contractului a fost de 1.392.111,80 lei fără TVA.
  Autotractor cu încărcător frontal și retroexcavator – 1 unitate
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu  S.C. AJG TRUCKS & TRAILERS S.R.L.. Valoarea totală a contractului a fost de 196.750,00 lei fără TVA.
  Echipament transport nămol – 1 unitate
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu S.C. HIAROM INVEST S.R.L.. Valoarea totală a contractului de furnizare a fost de 534.465,00  lei fără TVA
Echipament încărcare, transport, împrăștiat nămol în agricultură – 1 unitate
Contractul a fost atribuit și implementat împreună cu S.C. AJG TRUCKS & TRAILERS S.R.L.. Valoarea totală a contractului a fost de 311.500,00  lei fără TVA.
_________________________________________________________________________________
  * Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro