Limba 

JURNAL INTERVENTII

Format tiparibil
Pagina 
 din 208
     inregistrari 16 la 30 din 3107
    
Tip
UAT
Data
Ora
Locatie
Observatii
AVARIE GALATI 30/01/2018 09:00:00 N Alexandrescu bl B5 Conducta avariata, oprit apa 9.00 -13.00 afectate bl B4A, B5, D, B4 sc1
AVARIE GALATI 29/01/2018 12:00:00 Micro 39B bloc J5 sc1 Avarie bransament alimentare cu apa contracte individuale , apa oprita in intervalul orar 12.00-13.30 , afectati consumatorii blocului J5 sc1
AVARIE GALATI 25/01/2018 11:00:00 Str Egalitatii, Protoerie inlocuit vana dn 50 , oprit apa intre orele 11.00 -12.00 afectate bl Egreta 2, Lebada 1, Lebada2, Lastun, Cocor 1, N1 - sc4-7
AVARIE GALATI 23/01/2018 17:00:00 Str.Razboieni nr.29 Bransament avariat-oprit apa pana la ora 19.00-afecteaza str.Revolutiei din Basarabiei in Anul Revolutiei
AVARIE GALATI 23/01/2018 13:30:00 Micro 19 bl.O9 Bransament avariat-oprit apa pana la ora 14.30-afecteaza bl.M19,O7,O8,O9,O10,O11,O12
AVARIE GALATI 23/01/2018 12:45:00 Mazepa bl.Gorun Bransament avariat-oprit apa pana la ora 13.15-afecteaza bl.Dafin,Gorun,Paltin
AVARIE GALATI 23/01/2018 12:15:00 Str.1Decembrie 1918 bl.S9 Conducta dn 200 mm avariata-oprit apa pana la ora 13.15-afecteaza bl.S9,B3,B4
AVARIE GALATI 23/01/2018 11:45:00 Str.Melchisedec nr.26 Bransament avariat-oprit apa pana la ora 12.45-afecteaza str.Melchisedec din Gr.Veche in Domneasca
AVARIE GALATI 23/01/2018 10:00:00 Camine-Liceul 3 Montare contor-oprit apa pana la ora 11.30-afecteaza caminele
LUCRARE PROGRAMATA GALATI 23/01/2018 09:00:00 Micro 19, bloc R5 Inlocuire vana bransament; apa sistata intre 09.00-11.00; consumatori afectati: blocurile D3, R5, R6, R7, R8, N3, punctul termic SC 34 - ramura a.c.c. P+4, SC Protest Diagnostic SRL, SC Stefan SRL si SC Nita Impex SRL.
AVARIE GALATI 19/01/2018 10:30:00 Micro 18 bloc B4 Remediere avarie bransament apa in ttv , se sisteaza apa in intervalul orar 10.30-12.00, consumatori afectati;blocurile B4,B3B,B3A,B2,B1,A9,A8,A7B,A7A,A6,A5,A4 .
AVARIE GALATI 19/01/2018 09:00:00 Mazepa 1- Punctul termic SC 14 Remediere pierderi apa compensator Dn 150mm; apa sistata intre 09.00-12.00; consumatori afectati: punctul termic SC 14, blocurile BR16B, R5, G1, G2, G3, G4, D2 si agentii economici aferenti.
AVARIE GALATI 18/01/2018 11:30:00 Nae Leonard bl.C7 Inlocuire vana scara-oprit apa pana la ora 12.30-afectaza bl.C7,C5A,C5B,C5C
LUCRARE PROGRAMATA GALATI 16/01/2018 09:00:00 str. A. Saligny c/c Ghe. Doja, bloc 3A - scara 7 (Mc. 16) Inlocuire bransament; apa sistata intre 09.00-12.00; cons. afectati: blocurile 3A, 3B, 3C, 3D.
LUCRARE PROGRAMATA GALATI 16/01/2018 08:00:00 Mazepa II, SC 81, bl.M12,M13,M14 Cuplare tronson 8 conducta apa noua (bl.M1,M13,M14-str.Ovidiu si SC 81). Lucreaza AEG Tehnology (invest Apa Canal). Apa sistata: 08.00-18.00. Cons.afect.: blocurile M8, M10, M11, M12, M13, M14, M15 - Mazepa II, punctul termic SC81-Calorgal
Pagina 
 din 208
     inregistrari 16 la 30 din 3107
    
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.