APA CANAL SA Galati

DATE de BAZA pentru PROIECTAREA SE

Standardele specificate pentru efluentul SE
Noua staţie de epurare de la Galaţi a fost concepută cu treapta primară având în vedere extinderi viitoare pentru producerea unui efluent corespunzator deversării în “apă sensibilă” în conformitate cu Directiva Consiliului CE 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate şi Norma Tehnica românescă NTPA 011-2002.
Efluentul provenit de la cele două trepte va avea următoarele concentraţii:

 
Admisie SE
Apa uzata bruta
După Treapta 1 Treapta mecanica + Tratare nămol
După treapta 2
Tratare Bio-chimica avansata + Tratare nămol NTPA 001/2002 & 91/271/EEC
Parametru
Concentraţie
Eficienta
Concentraţie
Eficienta totala
Concentraţie
 
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
SS
253
70
76
95
13
CBO5
170
30
119
93
12
COD
398
25
299
75
100
TN
39
10
35
74
10
TP
6
10
5
82
1

Debitele şi încărcările apelor uzate la SE – previziuni până în 2024
Previziunile, privind debitele şi încărcările apelor uzate, pentru următorii 20 ani se bazează pe:

  • Creşterea populaţiei conectate funcţie de strategia de investiţii
  • Scăderea proiectată a consumului de apă
  • Factorul de restituţie al apei la canalizare– 0,9
  • Scăderea infiltraţiilor ca urmare a reabilitărilor conductelor de apă şi canalizare
  • O uşoară creştere a debitelor industriale care include sursele private
  • Dublarea concentraţiei actuale măsurate şi nerealiste a debitelor industriale (400kg CBO5 / zi va creşte la 800 kg CBO5 /zi)
  • Levigatul de la noul depozit de gunoi menajer evaluat la concentraţii medii din literatura de specialitate
  • Se propune ca SE să trateze debitele de la colectoarele 1,3,4,5 si 6

Debitele de calcul sunt următoarele: 

Debite SE
2010
2015
2024
 
m3/zi
m3/zi
m3/zi
Debit mediu ape menajere
 
112.870
 
103.543
 
90.131
Debit zilnic max. ape menajere
 
121.886
 
112.276
 
98.416
Debit max. orar ae menajere
 
136.888
 
126.862
 
113.249
Debit max. ape meteorice
 
221.015
 
208.398
 
191.599
Rotund
m3/s
m3/zi
m3/zi
Debit mediu ape menajere
1.3
1.2
1.0
Debit zilnic max. ape menajere
1.4
1.3
1.1
Debit max. orar ape menajere
1.6
1.5
1.3
Debit max. ape meteorice
2.6
2.5
2.2

 

Incarcarile preconizte la SE
2010
2015
2024
Med
Max
Med
Max
Med
Max
Parametru
kg/zi
kg/zi
kg/zi
kg/zi
kg/zi
kg/zi
SS
 
28.200
 
36.600
 
28.400
 
36.900
 
28.600
 
37.100
CBO%
 
19.900
 
24.600
 
19.000
 
24.800
 
19.100
 
24.900
COD 44.600
 
58.000
44.900
 
58.300
45.000
 
58.400
Total Nitrogen, TN 4.300 5.600 4.300 5.600 4.300 5.700
Total Fosfor, TP 620 810 630 820 630 820

Debite şi încărcări folosite la proiectarea SE
În vederea unei dimensionări raţionale SE este proiectată în baza debitelor din 2010 şi a încărcărilor din 2024.