APA CANAL SA Galati

MISIUNE si OBIECTIVE

MISIUNEA  APA CANAL S.A. GALATI

Misiunea APA CANAL S.A. Galați este de a conduce la ascensiunea și menținerea organizației în topul firmelor de profil prin calitatea serviciilor prestate.
Prin aceasta Directorul General al APA CANAL S.A.Galați:
- Declară că Sistemul de Management Integrat reprezintă o prioritate de vârf și un factor determinant pentru dezvoltarea durabilă și stabilirea unor politici, programe și practici pentru conducerea proceselor și activităților pe care le desfășoară, într-o manieră de respect față de calitate, mediu, securitate și sănătate ocupațională.

  - Se angajează:

 • să documenteze, să implementeze, să mențină și să actualizeze continuu prezenta politică;
 • să se asigure de îndeplinirea fiecarui obiectiv general prin stabilirea de obiective specifice fiecărui compartiment si sa monitorizeze realizarea acestora prin evaluarea eficienței și eficacității acțiunilor întreprinse;
 • să promoveze abordarea pe bază de procese a întregii activități, astfel încât să asigure rezultatele intenționate în conformitate cu direcția strategică a organizației, cu o concentrare generală pe gândirea bazată pe risc care vizează atât beneficierea de avantaje și oportunități, căt și prevenirea rezultatelor nedorite;
 • să câștige încrederea clienților și să satisfacă cerințele și așteptările acestora sub aspectul calității și costurilor;
 • să aloce toate resursele necesare protejării mediului prin diminuarea continuă a cauzelor și efectelor aspectelor de mediu cu impact negativ
 • să asigure identificarea pericolelor, evaluarea, diminuarea continuă și ținerea sub control a riscurilor privind  sănătate și securitate ocupațională.

- Garantează asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

OBIECTIVELE  APA CANAL S.A. GALATI

1. Eficienta economica

 • Intensificarea recuperarii creantelor;
 • Reducerea timpilor de interventie la avarii, reducerea cheltuielilor cu materii prime, materiale;
 • Inventarierea tuturor clientilor si depistarea utilizatorilor fraudulosi in vederea reducerii cantitatii de apa nefacturata;
 • Implementarea strategiei de management a activelor.

2. Modernizarea serviciilor operationale

 • Dezvoltarea unui management eficient de detectare si reducere a pierderilor de apa;
 • Realizarea programelor de investitii din surse proprii si derularea programelor de investitii pe fonduri europene;
 • Dezvoltarea unui management eficient de detectare si reducere a pierderilor de apa prin metode active – achizitionarea si punerea in exploatare a unor tehnologii de ultima generatie, montarea de debitmetre si senzori de presiune in retea, reabilitari si inlocuiri retele de apa, etc.;
 • Reducerea pierderilor tehnologice.

3. Grija pentru mediu

 • Managementul apelor uzate industriale;
 • Evaluarea riscurilor de mediu.

4. Competenta profesionala

 • Dezvoltarea sistemului de management al performantelor resurselor umane;
 • Instruirea si constientizarea personalului privind managementul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale;
 • Imbunatatirea performantelor manageriale si operationale prin implementarea standardelor de control intern/managerial.

5. Orientarea catre client

 • Cresterea gradului de incredere a clientilor si asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse;
 • Reducerea numarului de reclamatii.