Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 1000
     inregistrari 16 la 30 din 14995
    
 
U.A.T.
Data
Locatie
Observatii
PISCU 15/11/2018 Scoala nr.1 Piscu Monitorizare retea
FUNDENI - H. CONACHI 15/11/2018 Iesire Statia Hanu-Conachi Monitorizare iesire statie
IVESTI 15/11/2018 Iesire Statia Ivesti Monitorizare iesire statie
IVESTI 15/11/2018 Scoala nr.1 Ivesti Monitorizare retea
UMBRARESTI - Barcea 15/11/2018 Scoala nr.1 Barcea Monitorizare retea
MOVILENI - TECUCI 15/11/2018 Iesire Statia Movileni Monitorizare iesire statie
MOVILENI - TECUCI 15/11/2018 Scoala nr.1 Movileni Monitorizare retea
TECUCI 14/11/2018 Iesire Statie Balcescu Monitorizare iesire statie
GALATI 14/11/2018 Iesire Uzina de Apa nr.2 Monitorizare iesire statie
GALATI 14/11/2018 Iesire Turn Apa Monitorizare iesire statie
GALATI 14/11/2018 Iesire Statia Filesti Monitorizare iesire statie
GALATI 14/11/2018 Micro 16, Scoala nr.10 (retea distributie Uzina de Apa nr.2) Monitorizare retea
GALATI 14/11/2018 Centru 1, Scoala nr.26 (retea distributie Turn Apa) Monitorizare retea
GARBOAVELE 14/11/2018 Iesire Statia Garboavele Monitorizare iesire statie
TECUCI 13/11/2018 Iesire Statie Balcescu Monitorizare iesire statie
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.