APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Elevi de la Colegiul ”Elena Doamna”, în vizită la Uzina de Apă

Elevii claselor a X-a F și a XI-a D de la Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” din Galați au efectuat marți o vizită la Uzina de Apă Galați pentru a afla care sunt obiectivele din cadrul Uzinei și care este rolul fiecăruia în producerea apei potabile. Vizita la Uzina de Apă a avut ca scop corelarea cunoștințelor teoretice însușite la clasă cu practica, pentru o mai bună înțelegere a conținuturilor științifice legate de tranziția de la școală la locul de muncă – trasee posibile de educare și formare profesională.

... mai mult

APA CANAL S.A. Galați ajustează prețurile/tarifele la apă și canalizare de la 1 Iulie 2018

Începând cu 1 iulie 2018, prețurile/tarifele practicate de Operatorul Regional APA CANAL SA Galați pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare se vor ajusta în întrega arie de operare din judetul Galați.

Ajustarile de preturi/tarife au fost aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin Decizia nr. 77/07.06.2018.

... mai mult

Probleme grave la statia de pompare ape uzate ISP1

În urma ploii torențiale căzute în cursul nopții de vineri 15 iunie 2018, spre sâmbătă 16 iunie 2018, deși nu s-a înregistrat un debit record, cantitatea foarte mare de deșeuri antrenată în sistemul de canalizare a condus la blocarea grătarelor și admisiei la pompe la statia de pompare ape uzate ISP1 – Port.

Debitul mare de ape pluviale a transportat prin sistemul de canalizare către stațiile de pompare ape uzate și Stația de Epurare cantități mari de deșeuri textile, PET-uri, lemne, polistiren, frunze, nisip și pământ. Toate acestea, aruncate de către cetățeni sau antrenate de șuvoaiele de apă pluvială în sistemul de canalizare al orașului, duc la riscul blocării acestuia și apariția inundațiilor pe anumite porțiuni de drum sau la subsolul imobilelor.

... mai mult